#Cao đẳng sư phạm

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Nhu cầu tự thân

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng, là yếu tố nền tảng giúp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm.
Thiếu giáo viên mầm non sẽ ảnh hưởng lớn đến chăm nuôi trẻ. Ảnh minh họa.

Lời giải nào cho bài toán thiếu giáo viên mầm non?

GD&TĐ - Trên cả nước, các trường công lập hiện còn thiếu tới 45.000 giáo viên mầm non. Thêm biên chế và tăng năng lực đào tạo ở các trường sư phạm; gỡ khó cho các trường cao đẳng sư phạm... cần sớm được thực hiện.