Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước
Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nướcCận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước10

Cận cảnh trực thăng Hunter diệt phương tiện không người lái mặt nước

GD&TĐ - Trực thăng không người lái trinh sát - tấn công Hunter lần đầu tiên được trưng bày vào tháng 7 năm 2021 tại triển lãm MILEX ở Belarus.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ