Các biển chỉ dẫn trong Luật Giao thông đường bộ

Danh sách hình ảnh và hướng dẫn các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ mới nhất 2016 tại Việt Nam.
Các biển chỉ dẫn trong Luật Giao thông đường bộ
Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 1

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết cho những người tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình.

Nhóm biển báo chỉ dẫn gồm có 44 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 444:

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 2

Biển báo 401

Biển báo 401: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước
Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 3

Biển báo 402

Biển báo 402: Hết đoạn đường ưu tiên
Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 4

Biển báo 403a

Biển báo 403a: Đường dành cho ôtô
Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 5

Biển báo: 403b

Biển báo: 403b: Đường dành cho ôtô, xe máy
Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 6

Biển báo 404a

Biển báo 404a: Hết đường dành cho ôtô
Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho ô tô".

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 7

Biển báo 404b

Biển báo 404b: Hết đường dành cho ôtô, xe máy
Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b "Hết đường danh cho ôtô, xe máy".

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 8

Biển báo 405a

Biển báo 405a: Đường cụt
Để chỉ lối rẽ vào đường cụt phía bên phải.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 9

Biển báo 405b

Biển báo 405b: Đường cụt
Để chỉ lối rẽ vào đường cụt phía bên trái.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 10

Biển báo 405c

Biển báo 405c: Đường cụt
Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 11

Biển báo 406

Biển báo 406: Được ưu tiên qua đường hẹp
Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 12

Biển báo 407a

Biển báo 407a: Đường một chiều
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 13

Biển báo 407b

Biển báo 407b: Đường một chiều
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 14

Biển báo 407c

Biển báo 407c: Đường một chiều
Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 15

Biển báo 408a

Biển báo 408a: Nơi đỗ xe
Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 16

Biển báo 408b

Biển báo 408b: Nơi đỗ xe
Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 17

Biển báo 409

Biển báo 409: Chỗ quay xe
Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 18

Biển báo 410

Biển báo 410: Khu vực quay xe
Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 19

Biển báo 411

Biển báo 411: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 20

Biển báo 412

Biển báo 412: Làn đường dành cho ôtô khách
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 21

Biển báo 413a

Biển báo 413a: Đường có làn đường dành cho ôtô khách
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

Hướng dẫn Biển báo giao thông đường bộ - Nguồn: Youtube

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 22

Biển báo 413b

Biển báo 413b: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 23

Biển báo 413c

Biển báo 413c: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 24

Biển báo 414a

Biển báo 414a: Chỉ hướng đường
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 25

Biển báo 414b

Biển báo 414b: Chỉ hướng đường
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 26

Biển báo 414c

Biển báo 414c: Chỉ hướng đường
Đặt ở tất cả các ngã ba đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 27

Biển báo 414d

Biển báo 414d: Chỉ hướng đường
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 28

Biển báo 415

Biển báo 415: Chỉ hướng đi
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 29

Biển báo 416

Biển báo 416: Lối đi vòng
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn đường đi vòng tránh và địa danh cần đến.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 30

Biển báo 417a

Biển báo 417a: Chỉ hướng đường cho từng loại xe
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi rẽ phải và địa danh cần đến cho loại xe trên 18T, xe kéo moóc.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 31

Biển báo 417b

Biển báo 417b: Chỉ hướng đường cho từng loại xe
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi thẳng và địa danh cần đến cho loại xe trên 18T, xe kéo moóc.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 32

Biển báo 417c

Biển báo 417c: Chỉ hướng đường cho từng loại xe
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi rẽ phải và địa danh cần đến cho xe đạp và người đi bộ.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 33

Biển báo 418

Biển báo 418: Lối đi ở chỗ cấm rẽ
Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi cho các loại phương tiện.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 34

Biển báo 419

Biển báo 419: Chỉ dẫn địa giới
Đặt ở trên đường để chỉ dẫn phân định địa giới hành chính cho người tham gia giao thông nắm rõ.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 35

Biển báo 420

Biển báo 420: Bắt đầu khu đông dân cư
Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước là khu vực đông dân cư nhằm giảm bớt tốc độ phương tiện.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 36

Biển báo 421

Biển báo 421: Hết khu đông dân cư
Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước hết khu vực đông dân cư.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 37

Biển báo 422

Biển báo 422: Di tích lịch sử
Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước có khu di tích lịch sử.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 38

Biển báo 423a

Biển báo 423a: Đường người đi bộ sang ngang
Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 39

Biển báo 423b

Biển báo 423b: Đường người đi bộ sang ngang
Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 40

Biển báo 424a

Biển báo 424a: Cầu vượt sang đường
Để chỉ dẫn cho người đi bộ biết nơi có cầu vượt theo chiều từ trái lên phải dành cho người đi bộ sang đường .

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 41

Biển báo 424b

Biển báo 424b: Cầu vượt sang đường
Để chỉ dẫn cho người đi bộ biết nơi có cầu vượt theo chiều từ phải lên trái dành cho người đi bộ sang đường.

Cac bien chi dan trong Luat Giao thong duong bo - Anh 42

Biển báo 425

Biển báo 425: Bệnh viện
Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v... Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.

Theo Giao Thông
Ảnh minh họa/INT

Thanh lý tài sản

GD&TĐ - Nga đã lên án hành động của phương Tây khi chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng.
Hình ảnh minh họa về chuyến bay thảm họa trong cuốn sách. Ảnh: Tấn Quyết.

Chỉ có lòng dũng cảm, chưa đủ!

GD&TĐ - Tác phẩm 'Những cuộc phiêu lưu vĩ đại: Sống sót trong gang tấc' của tác giả Paul Dowswell được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.