Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cà Mau tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Việt Hữu - 09/01/2020, 09:14 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở GD&ĐT tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/ 5/2016 của Bộ Chính trị; nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; triển khai các giải pháp thiết thực về công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở VH-TT&DL đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu; nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo Công an tỉnh đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học; phối hợp với ngành giáo dục trong phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm