#bắc mê

21 kết quả phù hợp

Hà Giang thành lập 2 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT

Hà Giang thành lập 2 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT

GD&TĐ - Hà Giang thành lập các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT ở một số huyện sẽ giúp cho học sinh tại địa phương được tới trường trong điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tạo nguồn lực có chất lượng ngay tại địa phương và cho tỉnh.