Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bắc Giang: 130 trường sẽ sát nhập từ nay đến 2020

C.N - 01/08/2018, 07:30 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa InternetẢnh minh họa Internet
Từ nay đến 2020, việc sáp nhập được tiến hành theo từng năm, cụ thể:
- Năm 2018 thực hiện sáp nhập 56 trường ở 28 xã, thị trấn gồm: Huyện Lạng Giang 06 trường ở 03 xã, Hiệp Hòa 04 trường ở 02 xã, Tân Yên 10 trường ở 05 xã, Lục Nam 18 trường ở 09 xã, Việt Yên 08 trường ở 04 xã, Lục Ngạn 06 trường ở 03 xã, TP Bắc Giang 02 trường tại 01 phường, riêng huyện Yên Thế thực hiện giải thể Trường TH và THCS Đông Sơn đồng thời thực hiện việc tác học sinh TH về trường TH Đông Sơn và THCS về trường THCS Đông Sơn;
Năm 2019 thực hiện sáp nhập 54 trường ở 27 xã, thị trấn gồm: Huyện Hiệp Hòa 08 trường ở 04 xã, Yên Thế 04 trường ở 02 xã, Lục Nam 08 trường ở 04 xã, Việt Yên 26 trường ở 13 xã, Lục Ngạn 04 trường ở 02 xã, Yên Dũng 04 trường ở 01 xã;
Năm 2020 thực hiện sáp nhập 20 trường ở 10 xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Hòa.
Giai đoạn 2021-2025 thực hiện sáp nhập các trường học liên cấp ở 33 xã gồm: Huyện Hiệp Hòa 07 xã, Tân Yên 05 xã, Yên Thế 04 xã, Lục Nam 03 xã, Yên Dũng 04 xã, Lục Ngạn 03 xã, Sơn Động 05 xã, thành phố Bắc Giang 02 phường, xã.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm