Thế giới Sao

Hương Giang Idol & Thúy Vi, ai gợi cảm hơn?

Hương Giang Idol & Thúy Vi, ai gợi cảm hơn?

Cả Thúy Vi và Hương Giang Idol đều đại diện cho một thế hệ mỹ nhân với vẻ đẹp được gọt dũa bởi bàn tay con người. Và khi họ xúng xính chung 1 chiếc đầm trễ nải thì thật khó để phân định xem ai đẹp hơn!