rssheader

04/08/2021

Truyện cười: Kỹ năng bán đồ cổ

Vui Tính - 22/04/2021, 10:41 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười: Kỹ năng bán đồ cổ

- Anh nhìn kỹ đi xem đây là cái gì?

- Tăm xỉa răng của hoàng đế La Mã.

- Tốt! Anh có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ.

**************

Không được chọn là may

- Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.

- Thế ai là người may mắn?

- Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm