#Vụ Giáo dục tiểu học

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Triển khai giáo dục Stem cấp tiểu học

GD&TĐ - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Căn cứ Thông tư số 32 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học.