#vắc-xin Nano Covax

8 kết quả phù hợp

Số lượng tình nguyện viên tham gia giai đoạn 3 của vắc-xin Nano Covax được dự kiến là 13.000 người.

Vì sao chưa thể cấp phép vắc-xin nội?

GD&TĐ - Trong khi thử nghiệm pha 3 cần hàng chục nghìn người tham gia, vắc-xin ngoại đã vào Việt Nam. Bên cạnh đó, vấn đề không chỉ là cần bao nhiêu tình nguyện viên.
Nanogen sẽ thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên 13 nghìn người.

Vì sao chưa cấp phép khẩn vắc-xin Nano Covax?

GD&TĐ - Việc cấp phép khẩn cấp sử dụng vắc-xin Covid-19 hiện nay là do điều kiện dịch bệnh. Do đó, chưa đủ thời gian để theo dõi vắc-xin trong thời gian dài như thông lệ.