#UBND TP.HCM

31 kết quả phù hợp

Trẻ mầm non tại TP.HCM trong giờ chơi. Ảnh minh họa

TP.HCM triển khai thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh

GD&TĐ -Ngày 2/11, UBND TP.HCM đã có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên GDTX trên địa bàn thành phố.