#UBND Tỉnh Điện Biên

35 kết quả phù hợp

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng huyện Tuần Giáo.

Tuần Giáo kỷ niệm 70 năm giải phóng

GD&TĐ - Đã có gần 200 tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện cửa ngõ Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên.