Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

GD&TĐ - Ngày 16/8, Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu cả nước.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tới dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Hội nghị lần này được tổ chức sau khi có sự thống nhất giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 14 Đảng đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên.

Với quy mô toàn quốc, đây là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Tại Hội nghị, bên cạnh báo cáo trung tâm, các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội tham gia, đóng góp các ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những quan điểm, chủ trương toàn diện về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở tầm cao mới, ngày càng hoàn thiện hơn.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với đặc thù và vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức. Nét mới là các chương trình được cụ thể hóa bằng các đề án, dự án, rõ lộ trình, sản phẩm, thời hạn hoàn thành gắn với trách nhiệm cá nhân...

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu là chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động, đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức.

Hơn 10 tham luận tại hội nghị đã thể hiện quyết tâm nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thực chất, hiệu quả.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước theo tinh thần của Cương lĩnh chính trị, các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội XIII của Đảng vừa quyết định đang đặt ra cho toàn Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải là ba “chân kiềng” vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì cần phải thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Phải thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; làm tốt, có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy, làm tốt vai trò làm nòng cốt để nhân dân làm chủ.

Không chỉ cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến hoàn thiện khâu đột phá về thể chế phát triển đất nước, thể chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổng Bí thư tin tưởng và mong rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (26/9) giảm mạnh với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng/lượng (2 chiều). Cùng chiều giá vàng thế giới tiếp tục giảm.