#Tống Tiền

45 kết quả phù hợp

Y bác sĩ Iraq phải làm việc trong tâm trạng căng thẳng và đề phòng bệnh nhân.

Nghề nguy hiểm nhất ở Iraq

GD&TĐ - Iraq có khoảng 40 triệu dân, trong đó có gần 34 nghìn người là y bác sĩ. Khác với phần lớn thế giới, y bác sĩ lại là nghề 'nguy hiểm' nhất ở đây.