#tối hậu thư

4 kết quả phù hợp

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đi thị sát mặt cầu Thăng Long và đã cam kết sẽ tìm giải pháp để sửa chữa mặt cầu Thăng Long tốt nhất 7-10 năm. Ảnh VOV

Đưa công nghệ mới vào sửa mặt cầu Thăng Long – Bộ GTVT phải cẩn trọng!

GD&TĐ - Cầu Thăng Long là cây cầu đặc biệt cấp quốc gia có tầm quan trọng về kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, là biểu tượng hữu nghị quốc tế Việt Nam – Liên Xô. Vì vậy, sửa chữa mặt cầu bằng cách đưa vật liệu mới lần đầu tiên áp dụng vào thay thế là việc làm đầy mạo hiểm, cần phải được cân nhắc từ các chuyên gia tầm quốc gia – các viện nghiên cứu quốc gia, chứ không thể lấy kết quả từ một phòng thí nghiệm của một trường Đại học