#thu hút giáo viên

4 kết quả phù hợp

Cử tri huyện Mường Tè đi bỏ phiếu

Lai Châu: Mong có nhiều chính sách thu hút giáo viên

GD&TĐ - Cầm lá phiếu trên tay, cử tri huyện Mường Tè (Lai Châu) mong muốn đại biểu trúng cử sẽ có những đề xuất phù hợp, có chính sách nâng mức phụ cấp và thu hút giáo viên đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.