rssheader

23/01/2021

Người bán dâm hoàn lương được hỗ trợ vay 20 triệu đồng

16/01/2020, 17:13 GMT+07 | Thời sự
Người bán dâm hoàn lương được hỗ trợ vay 20 triệu đồng

Trước đây, Quyết định 29/2014/QĐ-TTg quy định chỉ thực hiện thí điểm việc hỗ trợ vay vốn này tại 15 tỉnh, thành phố trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2016. Năm 2017 trở đi sẽ triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg bổ sung quy định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Trong đó nêu rõ: Bỏ mốc thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2014 – 2016. Sửa đổi, bổ sung Điều 10, tiếp tục thực hiện thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố đến hết 31/12/2020.

Năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả đạt được và tác động của chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc mở rộng thực hiện Quyết định trên phạm vi cả nước.

Theo đó, trong năm 2020, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy… vẫn tiếp tục được hỗ trợ vay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Các đối tượng nêu trên sẽ được vay vốn để mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán. Đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như mua nguyên vật liệu sản xuất, công cụ lao động, máy móc, thiết bị. Góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác.

Quyết định này được ban hành ngày 10/01/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm