rssheader

24/09/2020

Giáo dục nghề nghiệp chủ động ứng phó với dịch COVID- 19

17/03/2020, 23:30 GMT+07 | Thời sự
Giáo dục nghề nghiệp chủ động ứng phó với dịch COVID- 19

Chủ động ứng phó với dịch COVID- 19, tiếp theo các công văn số 214 và Công văn số 345, công văn số: 587/TCGDNN-ĐTCQ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các trường trung cấp, cao đẳng thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo.

Công văn nêu rõ: Khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) bằng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở như Blackboard, Moodle, Canvas… phục vụ cho cả mục tiêu đào tạo trước mắt và lâu dài.

Khẩn trương xây dựng, tổ chức đào tạo trực tuyến với những nội dung, môn học chung; nội dung, môn học lý thuyết bằng việc khai thác, ứng dụng triệt để các chương trình, ứng dụng hiện có trên Internet, trong đó tập trung nghiên cứu, áp dụng một số chương trình, ứng dụng như: Zoom Cloud Meeting; Hangouts Meet; Microsoft Teams; Google Classroom; Skype;…là các chương trình dùng để hội họp hoặc học tập trực tuyến trực tiếp. Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh, sinh viên tham gia lớp học thông qua máy tính, thiết bị di động có kết nối internet.

Thời gian học tập và các hoạt động trong một ngày học trực tuyến có thể thực hiện linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường do hiệu trưởng quyết định. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến trong trường để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến.

Báo cáo việc tổ chức đào tạo trực tuyến tại trường về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng và về Sở LĐ-TB&XH địa phương đối với trường trung cấp để theo dõi, quản lý, sau khi đã tổ chức đào tạo trực tuyến;…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm