rssheader

21/04/2021

Đề nghị bổ sung 1 điều quy định về kiểm toán trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Minh Phong - 11/03/2019, 09:37 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo Tờ trình, Luật KTNN năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện Luật KTNN bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN là bởi những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN đáp ứng yêu cầu các Nghị quyết Trung ương đã đề ra; đồng thời đáp ứng yêu cầu thể chế hóa và cụ thể hóa theo hướng đầy đủ, toàn diện đúng nguyên tắc hoạt động KTNN đã được quy định trong Hiến pháp; khắc phục, tháo gỡ một số khó khăn trong quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động KTNN.

Thứ hai, qua quá trình tổng kết 3 năm thi hành Luật cho thấy, nhiều vấn đề mới phát sinh cần phải giải quyết, một số quy định bộc lộ những bất hợp lý cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như:

Phạm vi, đối tượng kiểm toán và đơn vị được kiểm toán chưa đồng bộ, thống nhất; hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa đảm bảo sự tương thích giữa Luật KTNN với các luật khác có liên quan; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác kiểm toán và thanh tra, kiểm tra, làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, to chức liên quan...

Thứ ba, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và khuyến cáo của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), nhất là về kiểm toán kiểm trong môi trường công nghệ thông tin và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, áp dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Một trong những nội được đề nghị sửa đổi, bổ sung đó là về kiểm toán lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, trong thực tế hoạt động kiểm toán từ khi Luật KTNN năm 2005, KTNN chưa để lộ bất cứ 1 thông tin bí mật của nhà nước nào, đồng thời Luật KTNN năm 2015 cũng không giới hạn việc cung cấp thông tin tài liệu mật.

Tuy vậy, để tuân thủ pháp luật chuyên ngành như: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, Pháp lệnh Tình báo, chi chương trình đặc biệt..., đề nghị bổ sung 1 điều quy định về quốc phòng, an ninh.

Quy định về kiếm soát chất lượng kiểm toán: Nhằm không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán, KTNN bổ sung 1 điều quy định về nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán và trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Bổ sung việc thực hiện đối chiếu, xác minh theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; bổ nhiệm ngạch kiểm toán viên nhà mrớc trong trường hợp chuyển ngạch...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm