#Thơ Việt Nam

5 kết quả phù hợp

Các nhà thơ cùng bàn cách… bán thơ tại buổi giao lưu 'Thơ và xuất bản - những câu chuyện chưa kể'. Ảnh: Bình Thanh.

Các nhà thơ bàn cách… bán thơ

GD&TĐ - Kể cả là tự in nhưng sẵn sàng nói không với việc cho, tặng thơ... bởi không được để đứa con tinh thần 'mang nặng đẻ đau' bị coi thường, dè bỉu.