#thiếu giáo viên tiếng Anh

7 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Ninh Bình: Khảo sát trình độ hơn 300 giáo viên tiếng Anh

GD&TĐ - Nhằm đánh giá, phân loại trình độ năng lực giáo viên tiếng Anh phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình, đổi mới dạy học ngoại ngữ, Ninh Bình đã tiến hành khảo sát giáo viên tiếng Anh năm 2021.