#Thám hoa

10 kết quả phù hợp

Nhà thờ dòng họ Nguyễn Huy ở xã Trường Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh).

Thám hoa tài danh bậc nhất nước Nam

GD&TĐ - Không ai phủ nhận được tài năng của các bậc Thám hoa xưa. Thế nhưng để xếp bậc danh tài, thì có lẽ Nguyễn Huy Oánh xứng đáng để muôn đời ngợi ca.
Đền thờ họ Nguyễn Đăng tại Bắc Ninh.

Nguyễn Đăng Cảo - vị Thám hoa vô tiền khoáng hậu

GD&TĐ - Ngửa bụng phơi sách, ví nhà Thanh như ếch ngồi đáy giếng, mê thịt cầy hơn tu tiên… Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo là một vị đại khoa đặc biệt, cũng là nhân vật lịch sử tạo ra huyền thoại chưa từng có.