#Tặng sách

8 kết quả phù hợp

Các bạn trẻ mang sách đến tặng cho thư viện và nhận lại một cây xanh.

“Tặng một cuốn sách – Trao một mầm xanh”

GD&TĐ - Với mong muốn mọi người nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, nâng cao ý thức đọc sách giống như chăm sóc một mầm xanh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức chương trình “Tặng một cuốn sách – Trao một mầm xanh”.
Ảnh minh họa/INT.

Niềm vui tặng sách

GD&TĐ - Nhân nói về chuyện sách vở, bạn cười xòa bảo: “Ôi dào, thời đại này có bao nhiêu cái hấp dẫn, ai đâu còn tặng sách hay ngồi hàng giờ một chỗ để mà đọc sách!”.