#TAND TP. Hà Nội

24 kết quả phù hợp

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

7 cán bộ ngân hàng BIDV hầu tòa

GD&TĐ - Thẩm định không đủ điều kiện nhưng Công ty Kenmark vẫn được 3 chi nhánh ngân hàng BIDV cùng 1 số ngân hàng khác cho vay 67.609.583 USD.