#Tái đắc cử

10 kết quả phù hợp

TT Mỹ Donald Trump

TT Trump sẽ làm gì cho GD Mỹ nếu tái đắc cử?

GD&TĐ - Mới đây, chiến dịch tranh cử của TT Mỹ Donald Trump đã tung ra chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Trong đó có nêu 2 vấn đề về GD đó là, “cung cấp sự lựa chọn trường học cho trẻ em Mỹ” và “Dạy người Mỹ về chủ nghĩa ngoại lệ”.