Ban chỉ đạo 701

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn

GD&TĐ -Ngày 4/4 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã tổ chức mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4, với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên tình nguyện tỉnh Quảng Trị.