#an sinh xã hội

47 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Phát huy vai trò Đoàn trong tư vấn hướng nghiệp

GD&TĐ - Các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên, góp phần cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu vì an sinh xã hội.
Ảnh minh họa/INT

Lo cho an sinh xã hội

GD&TĐ - Bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm là một trong 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.