#chương trình GDPT 2018

114 kết quả phù hợp

Giáo viên, học sinh các trường THPT chuyên đã sẵn sàng tâm thế cho đổi mới.

Trường chuyên tìm lối đi để nhập cuộc đổi mới

GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên Chương trình GDPT 2018 triển khai ở cấp THPT. Một số trường THPT chuyên, bên cạnh khó khăn riêng đã chuẩn bị kĩ lưỡng và tìm ra “lối” đi để sẵn sàng nhập cuộc.
Dự kiến năm học 2022 - 2023 tỉnh Gia Lai thiếu 4.377 giáo viên.

Tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên ở Gia Lai

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, ngành GD Gia Lai đang tích cực chuẩn bị CSVC và trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, vấn đề lo lắng nhất của địa phương hiện nay là thiếu giáo viên.