#sở giáo dục và đào tạo

18 kết quả phù hợp

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử thích thú tham gia Ngày hội Chơi.

Ngày hội Chơi của học sinh tiểu học

GD&TĐ - Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử (Quảng Trị) vừa tổ chức Ngày hội chơi cho học sinh, thu hút hàng trăm phụ huynh đồng hành tham gia chơi với con.
Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp, học sinh một cách hợp lý, thu gọn lại các điểm trường lẻ

Sáp nhập trường học mang lại môi trường học tập tốt hơn

GD&TĐ - Sáp nhập, hợp nhất các trường học được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Đặc biệt, nếu sáp nhập mạnh mẽ các trường học sẽ góp phần tạo thuận lợi trong việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.