#Sìn Hồ

31 kết quả phù hợp

Mô hình nuôi học sinh ăn trưa tại trường được huy động từ nguồn lực xã hội hóa.

Làm thầy ở xã nghèo bậc nhất cả nước

Gần 20 năm gắn bó với giáo dục Lai Châu, thầy Trần Nam San - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Tủa Sín Chải không nhớ hết những gian khó.