#sai phạm

110 kết quả phù hợp

Sai phạm trong thẩm định giá tài sản cần chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm. Ảnh minh họa.

Tăng cường quản lý trong thẩm định giá

GD&TĐ - Những sai phạm gần đây liên quan đến hoạt động thẩm định giá, chất lượng thẩm định viên cho thấy, nếu không chấn chỉnh sẽ trở thành 'ung nhọt'.