#lạng sơn

115 kết quả phù hợp

Học sinh Trường PTDTNT THCS – THPT Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) sinh hoạt dưới cờ với chủ đề thuốc lá điện tử, trò chơi điện tử và những hệ luỵ cho sức khoẻ. Ảnh NT.

Để trường học không khói thuốc

GD&TĐ - Để học sinh nói không với thuốc lá, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh về những tác hại.
Na Chi Lăng vào mùa

Na Chi Lăng vào mùa

GD&TĐ - Huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức họp báo ngày hội VHTT các dân tộc huyện Chi Lăng và lễ hội chiến thắng Chi Lăng; Mùa na Chi Lăng 2023.