#kinh thành Huế

8 kết quả phù hợp

Phục dựng cảnh binh lính dựng nêu tại Thế miếu - Đại nội Huế.

Ngày Tết ở nước ta dưới thời vua Đồng Khánh

GD&TĐ - Cách đây 136 năm, viên bác sĩ quân y người Pháp Charles Edouard Hocquard đã có mặt ở kinh thành Huế dưới thời vua Đồng Khánh và chứng kiến triều đình Huế cũng như người dân Việt Nam ăn Tết cổ truyền.