#Kinh Bắc

7 kết quả phù hợp

Trong vòng hơn 300 năm, họ Nguyễn làng Viềng có 10 đại khoa và hàng trăm cử nhân, tú tài. Ảnh minh hoạ: IT.

Họ Nguyễn làng Viềng có 10 tiến sĩ

GD&TĐ - Họ Nguyễn làng Viềng vốn là dòng họ trâm anh thế phiệt nổi tiếng đất Kinh Bắc xưa,… đã đóng góp 10 vị tiến sĩ, 2 võ quan, 30 cử nhân, tú tài.