#kiểm định chất lượng

72 kết quả phù hợp

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn (đứng bên phải) cùng các học viên tham gia lớp học ngay sau Lễ Khai giảng.

Để kiểm định viên không... tụt hậu

GD&TĐ - Bảo đảm chất lượng bên trong là linh hồn của hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó, nhân sự là chìa khóa quan trọng.
Ảnh minh họa ITN.

Khỏe từ bên trong

GD&TĐ - Qua một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học, việc xây dựng quy trình đánh giá và kiểm định tại Việt Nam đã đạt một số thành tựu ban đầu.