rssheader

15/01/2021

Thực hiện chính sách với nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn

03/07/2020, 06:01 GMT+07 | Kết nối
Thực hiện chính sách với nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các quyết định tuyển dụng viên chức của tỉnh không ghi thời hạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nên số giáo viên này không được nhận chế độ thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ sớm có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhằm giải quyết chính sách cho giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trước ngày 1/12/2019, chế độ phụ cấp thu hút đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính); Nghị định số 19/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính).

Theo đó, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hết thời hạn công tác (ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở, hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 không quy định chế độ luân chuyển đối với viên chức, vì vậy việc thực hiện các chính sách đối với nhà giáo công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn nhiều vướng mắc.

Nhằm khắc phục bất cập nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có hiệu lực từ ngày 1/12/2019), trong đó Chính phủ quy định rõ: Nguyên tắc áp dụng; phụ cấp thu hút; phụ cấp lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm