#hutech

38 kết quả phù hợp

ThS Lê Âu Ngân Anh (Giám đốc Chương trình Quản trị sự kiện Trường ĐH Hoa Sen) hướng dẫn sinh viên tìm hiểu quá trình quay hình tại một phim trường.

Bắt nhịp xu thế với ngành Quản trị sự kiện

GD&TĐ - Những năm gần đây cùng với nhu cầu xã hội và sự phát triển của chương trình đào tạo, ngành Quản trị sự kiện hay Tổ chức sự kiện được nhiều trường đại học tổ chức đào tạo và tuyển sinh.