#hội thảo khoa học

21 kết quả phù hợp

Quang cảnh hội thảo

Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Ngày 12/7/2022, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Một hội thảo khoa học có 5 người trong đó 1 MC, 2 nghệ sĩ và 2 chuyên gia “quân ta”.

Hội thảo khoa học đang bị biến tướng

GD&TĐ - Nhiều hội thảo khoa học về dược hiện nay nhiều nghệ sĩ tham gia, rồi đưa tin rầm rộ trên các kênh truyền hình và mạng xã hội. Tuy nhiên, hàm lượng khoa học rất ít...
Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa".

Nâng cao chất lượng giảng dạy ngôn ngữ văn hóa

GD&TĐ - Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa".