#Học sinh sinh viên

33 kết quả phù hợp

Nguyễn Đình An - Chủ tịch CLB Trường học xanh Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên

GD&TĐ - Từ 16/10 đến 17/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị về Mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử nhằm phổ biến kiến thức, giáo dục, bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên, cộng đồng xã hội...