#hộ nghèo

53 kết quả phù hợp

Bà Lường Thị Chiêm, bản Dạ, xã Bó Sinh vui mừng khi được sở hữu ngôi nhà khang trang.

Huyện Sông Mã nỗ lực xoá nhà dột nát

GD&TĐ - Sông Mã là huyện biên giới của tỉnh Sơn La. Địa phương này đang nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.