#Giao thông Vận tải

45 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vận tải

GD&TĐ - Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn này, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nội dung gỡ khó cho ngành.