Giáo dục

Để tự chủ đại học thật sự đi vào cuộc sống

Để tự chủ đại học thật sự đi vào cuộc sống

GD&TĐ - Đến nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ khái niệm tự chủ, các điều kiện để được tự chủ, cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản cũng như chi tiết hóa nội dung về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra với cơ sở giáo dục ĐH khi thực hiện tự chủ. Tuy nhiên, nhìn từ yêu cầu làm thế nào để tự chủ ĐH thực sự đi vào cuộc sống, một số vấn đề cần được tiếp tục xem xét để góp phần hoàn thiện thể chế tự chủ ở nước ta.

Giáo dục “mặt không đối mặt” có sức hút lớn

Giáo dục “mặt không đối mặt” có sức hút lớn

GD&TĐ - Ðào tạo từ xa (ÐTTX), giáo dục mặt không đối mặt - là một trong những hình thức để người dân có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với giáo dục – đào tạo, tạo nguồn nhân lực và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, phục vụ mục tiêu xây dựng cả nước thành một xã hội học tập. 

Tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho năm học mới

Tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho năm học mới

GD&TĐ - Bước vào năm học 2018 - 2019, bên cạnh việc đưa nhiều công trình phòng lớp học, nhà vệ sinh, công trình nước sạch vào sử dụng phục vụ hoạt động dạy học, tỉnh Kon Tum còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho con em HS dân tộc thiểu số, HS thuộc gia đình hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.
 

Tự chủ tài chính - đòn bẩy phát triển

Tự chủ tài chính - đòn bẩy phát triển

GD&TĐ - Việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học, đặc biệt trong đó là tự chủ tài chính được coi là yếu tố cần thiết và vô cùng quan trọng vì sẽ giúp các trường sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, đầu tư xây dựng nội dung chương trình, trang thiết bị phục vụ đào tạo. 

Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản

Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản

GD&TĐ - Đây là lời khuyên của Tiến sĩ Ralf Muhlberger - Chuyên gia đào tạo Trường ĐH Công nghệ Queensland (Úc) với các trường ĐH Việt Nam trong vấn đề đảm bảo chất lượng.