#Giáo dục chính trị tư tưởng

8 kết quả phù hợp

Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, nuôi khát vọng và hoài bão cống hiến cho đất nước

Chung tay xây dựng lý tưởng, khát vọng cho giới trẻ

GD&TĐ - Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả tích cực. Để hoạt động này hiệu quả, cần tăng cường hiệu quả sự phối hợp gia đình - nhà trường và xã hội.