#Giải bài toán

2 kết quả phù hợp

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng thực hành hoàn chỉnh cho một tủ điện phân phối trong công nghiệp.

Giải bài toán kinh nghiệm cho sinh viên

GD&TĐ - Cùng với thời gian kiến tập, thực tập, học tập dựa trên công việc thực tế sẽ giúp các trường đại học cải thiện tỷ lệ việc làm cho sinh viên.