Văn bản chỉ đạo

Tiêu chuẩn Phổ cập GD tiểu học và PCGDĐĐT

Tiêu chuẩn Phổ cập GD tiểu học và PCGDĐĐT

(GD&TĐ) - Ngày 04/12/2009, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục đúng độ tuổi (có hiệu lực từ ngày 20/01/2010).