#ETEP

10 kết quả phù hợp

Giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên ở các điểm bản khó trong quá trình tự bồi dưỡng kiến thức

Bồi dưỡng giáo viên ở vùng biên Pa Vệ Sủ

GD&TĐ - Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Vệ Sủ ở xã biên giới Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) có 1 điểm trung tâm và 11 điểm trường lẻ ở các bản. Học sinh hầu hết là con em đồng bào La Hủ theo học.