#đề kiểm tra

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Yêu cầu cấp thiết

GD&TĐ - Đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS).