#đào tạo từ xa

27 kết quả phù hợp

Đại dịch khiến công nghệ giáo dục “lên ngôi”.

Xu hướng công nghệ giáo dục

GD&TĐ - Dữ liệu lớn, học máy và Internet vạn vật (IoT) là những xu hướng công nghệ giáo dục của năm 2019. Tuy nhiên, đào tạo từ xa đã trở thành một xu hướng thống trị tất cả.
Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang tích cực tham gia học tập trên máy.

Chuyển đổi số để giảm thuyết giảng

GD&TĐ - Theo chuyên gia, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đang là xu hướng tất yếu, diễn ra nhanh, giúp đổi mới giáo dục theo hướng giảm thuyết giảng và truyền thụ kiến thức sang phát huy năng lực của người học.