#đào tạo nhân lực chất lượng cao

6 kết quả phù hợp

Các thầy cô giáo và học sinh người dân tộc trong niềm vui chiến thắng tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 2022

Chiến lược phát triển giáo dục là tiền đề cho ổn định và vững chắc

GD&TĐ - Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có tính phổ quát và chi tiết, phù hợp với định hướng của Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của địa phương và cả nước.
Đào tạo nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ cấp bách đặt ra với Giaso dục nghề nghiệp.

Năng suất lao động Việt Nam thuộc nhóm thấp của châu Á

GD&TĐ - Thủ tướng vừa có cuộc họp với Bộ LĐ-TB&XH về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết. Trong đó có nội dung, năng suất lao động của Việt Nam tuy tốc độ tăng nhanh nhưng vẫn thuộc nhóm thấp của châu Á.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày tham luận

Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm GD-ĐT có tầm cỡ khu vực

GD&TĐ - Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh đến mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm GD-ĐT chất lượng cao, tiêu biểu của cả nước và có tầm cỡ khu vực.