#Đàm Vĩnh Hưng

45 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Đáng để đòi hỏi

GD&TĐ - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận, liveshow 'Ngày em thắp sao trời' của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 'về cơ bản' vẫn tiếp tục đến với khán giả Hà Nội.